Puhujat

Kuntoutuspäivät 2024 -puhujat

Markus Raivio

Kukunori

Mielenterveystyön ammattilainen sekä Kulttuurin ja hyvinvoinnin liiton Kukunorin toiminnanjohtaja. Hän on Suomen ensimmäinen valittu Ashoka Fellow ”Worlds Leading Social Entrepreneur 2022.

Juontaja

Sanni Grahn-Laasonen

Sosiaaliturvaministeri

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen käsittelee sosiaaliturva- ja vakuutusosastolle, työ- ja tasa-arvo -osastolle, sekä turvallisuus ja terveys -osastolle kuuluvat asiat. Lisäksi Grahn-Laasonen käsittelee toimeentulotukiasiat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osastolta.

Yleisohjelma

Antti Malmivaara

Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö, CHESS, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Professori, LKT Antti Malmivaara on toiminut Stakesissa Suomen terveydenhuollon menetelmien yksikön ylilääkärinä ja THL:ssä terveys- ja sosiaalitalousyksikön ylilääkärinä. Malmivaara on ollut sivutoiminen Käypä hoito -toimittaja yli 20 vuoden ajan. Malmivaaran julkaisemat tieteelliset tutkimukset käsittelevät erityisesti hoidon vaikuttavuutta, turvallisuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja on yli 200 ja niihin on viitattu yli 12 000 kertaa.

Malmivaara on Cochrane Rehabilitation -ohjausryhmän sekä Euroopan kuntoutuslääketieteen akatemian (EARM) jäsen. Hän on luonut arkivaikuttavuuden lääketieteen ja vertaiskontrolloidun tutkimuksen käsitteet, ohjeistot kliinisten ja järjestelmiin kohdistuvien interventioiden vaikuttavuuden ja tulosten sovellettavuuden arviointiin sekä suosituksen sosiaali- ja terveydenhuollon visiolle ja strategialle. Hän on kirjoittanut Kustannus Oy Duodecimin kustantaman kirjan Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Yleisohjelma: Kuntoutuksen vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arviointi ja edistäminen

Virpi Aralinna

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Virpi Aralinna on toimintaterapeutti, TtM. Hän työskentelee terapia- ja apuvälinepalvelujen palvelupäällikkönä kuntoutuksen vastuualueella EKHVA:ssa. Hän toimii myös THL:n TOIMIA -verkoston vaikeavammaisten työryhmän puheenjohtajana sekä THL:n kuntoutus – ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen kehittämistyöryhmän yhteyshenkilönä. Aralinnalla on pitkä kokemus kuntoutuspalvelujen johtamisesta ja kehittämisestä moniammatillisessa kontekstissa.

Yleisohjelma: Mitä kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaaminen käytännössä vaatii?

Karoliina Taruvuori

Helsingin rikosseuraamuskeskus

Karoliina on koulutukseltaan sosionomi (ylempi AMK) sekä sairaanhoitaja. Hän on työskennellyt Rikosseuraamuslaitoksessa 20 vuotta hyvin erilaisissa tehtävissä asiakastyöstä johtotehtäviin. Rikosseuraamusalan pitkän työhistorian syynä on kiinnostus syrjäytymiseen liittyviin kysymyksiin, uusintarikollisuuteen vaikuttaminen ja yhteiskunnallinen näkökulma rikosseuraamusasiakkaiden osalta.

Yleisohjelma: Paneelikeskustelu – Kuntoutuksen vaikuttavuus päätöksenteossa – Ohjaako tieto päätöksentekoa? Miten todentaa se päättäjille?

Janne Tuovila

Live

Janne Tuovila on työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri. Tuovila on työskennellyt terveyskeskuksen johtavana lääkärinä, työterveyslääkärinä isoille ja pienille yrityksille sekä viimeisen parin vuoden ajan Liven ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijalääkärinä. Tuovila tarjoaa myös metsälääketieteen palveluita yrityksensä kautta. Tuovila työote on kokonaisvaltaiseen kuntoutumiseen tähtäävä.

Puheenvuoron aikana Liven kuntoutuksen asiantuntijalääkärit johdattavat kohtaamisen, läsnäolon ja toivon herättämisen taitoon, joka pohjautuu sekä tutkittuun tietoon että omakohtaiseen kokemukseen.

Yleisohjelma: Vaikuttavasti läsnä toivon lähteillä

Kukka-Maaria Aranko

Live

Kukka-Maaria Aranko on työterveyshuollon erikoislääkäri ja Liven ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijalääkäri. Työterveyshuollossa hän on työskennellyt sekä julkisen että yksityispuolen organisaatioissa, monien erilaisten asiakasyritysten kanssa. Hän on myös lääkäreiden työnohjaaja (Balint-ryhmät), auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS) ja kliininen seksologi.

Arangon työote on kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeva ja voimavaralähtöinen.  Kuntoutuksen saralla erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa keho-mieli-yhteys, autonomisen hermoston toiminta, vireystilan säätely sekä traumakokemusten vaikutus psyykkiseen ja fyysiseen oireiluun.

Yleisohjelma: Vaikuttavasti läsnä toivon lähteillä

Johanna Nukari

Kuntoutussäätiö

Neuropsykologian erikoispsykologi, erikoistutkija PsT

Työryhmä 5: Mitä tieteellinen tutkimusnäyttö kertoo kuntoutuksen vaikuttavuudesta?